读史二十首(回首西陲势渺茫),原文翻译_阅读答案|拼音版_出自王国维作品_邢台诗词网

读史二十首(回首西陲势渺茫)

作者:王国维 朝代:近代
读史二十首(回首西陲势渺茫)原文
【读史二十首】 一 回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜? 何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。 二 两条云岭摩天出,九曲黄河绕地回。 自是当年游牧地,有人曾号伏羲来。 三 及及生存起竞争,流传神话使人惊。 铜头铁额今安在?始信轩皇苦用兵。 四 澶漫江淮万里春,九黎才格又苗民。 即今腿髻穷山里,此是江南旧主人。 五 二帝精魂死不孤,嵇山陵庙似苍梧。 耄年未罢征苗旅,神武如斯旷代无。 六 铜刀岁岁战东欧,石弩年年出挹娄。 毕竟中原开化早,已闻昉铁贡梁州。 七 谁向钧天听乐过,秦中自古鬼神多。 即今诅楚文犹在,才告巫咸又亚驼。 八 春秋谜语苦难诠,历史开山数腐迁。 前后固应无此文,一书上下两千年。 九 汉作昆池始见煤,当年赀力信雄哉。 于今莫笑胡僧妄,本是洪荒劫后灰。 十 挥戈大启汉山河,武帝雄才世讵多。 轻骑今朝绝大漠,楼川明日下洋河。 十一 惠光东照日炎炎,河陇降王正款边。 不是金人先入汉,永平谁证梦中缘。 十二 西域纵横尽百城,张陈远略逊甘英。 千秋壮观君知否?黑海东头望大秦。 十三 三方并帝古未有,两贤向厄我所闻。 何来洒落樽前语:天下英雄惟使君。 十四 北临洛水拜陵园,奉表迁都大义存。 纵使暮年终作贼,江东那更有桓温。 十五 江南天子皆词客,河北诸王尽将才。 乍歌乐府兰陵曲,又见湘东玉轴灰。 十六 晋阳蜿蜿起飞龙,北面倾心事犬戎。 亲出渭桥擒诘利,文皇端不愧英雄。 十七 南海商船来大食,西京袄寺建波斯。 远人尽有如归乐,知是唐家全盛时。 十八 五国风光惨不支,崖山波浪浩无牙。 当年国势凌迟甚,争怪诸贤唱攘夷。 十九 黑水金山启伯图,长驱远摭世间无。 至今碧眼黄须客,犹自惊魂说拔都。 二十 东海人奴盖世雄,卷舒八道势如风。 碧蹄倘得擒渠反,大壑何由起蜇龙。
读史二十首(回首西陲势渺茫)拼音解读
【dú shǐ èr shí shǒu 】 yī huí shǒu xī chuí shì miǎo máng ,dōng qiān zhǒng zú jǐ xīng shuāng ? hé dāng tà pò shuāng máng jī ,què xiàng kūn lún wàng gù xiāng 。 èr liǎng tiáo yún lǐng mó tiān chū ,jiǔ qǔ huáng hé rào dì huí 。 zì shì dāng nián yóu mù dì ,yǒu rén céng hào fú xī lái 。 sān jí jí shēng cún qǐ jìng zhēng ,liú chuán shén huà shǐ rén jīng 。 tóng tóu tiě é jīn ān zài ?shǐ xìn xuān huáng kǔ yòng bīng 。 sì chán màn jiāng huái wàn lǐ chūn ,jiǔ lí cái gé yòu miáo mín 。 jí jīn tuǐ jì qióng shān lǐ ,cǐ shì jiāng nán jiù zhǔ rén 。 wǔ èr dì jīng hún sǐ bú gū ,jī shān líng miào sì cāng wú 。 mào nián wèi bà zhēng miáo lǚ ,shén wǔ rú sī kuàng dài wú 。 liù tóng dāo suì suì zhàn dōng ōu ,shí nǔ nián nián chū yì lóu 。 bì jìng zhōng yuán kāi huà zǎo ,yǐ wén fǎng tiě gòng liáng zhōu 。 qī shuí xiàng jun1 tiān tīng lè guò ,qín zhōng zì gǔ guǐ shén duō 。 jí jīn zǔ chǔ wén yóu zài ,cái gào wū xián yòu yà tuó 。 bā chūn qiū mí yǔ kǔ nán quán ,lì shǐ kāi shān shù fǔ qiān 。 qián hòu gù yīng wú cǐ wén ,yī shū shàng xià liǎng qiān nián 。 jiǔ hàn zuò kūn chí shǐ jiàn méi ,dāng nián zī lì xìn xióng zāi 。 yú jīn mò xiào hú sēng wàng ,běn shì hóng huāng jié hòu huī 。 shí huī gē dà qǐ hàn shān hé ,wǔ dì xióng cái shì jù duō 。 qīng qí jīn cháo jué dà mò ,lóu chuān míng rì xià yáng hé 。 shí yī huì guāng dōng zhào rì yán yán ,hé lǒng jiàng wáng zhèng kuǎn biān 。 bú shì jīn rén xiān rù hàn ,yǒng píng shuí zhèng mèng zhōng yuán 。 shí èr xī yù zòng héng jìn bǎi chéng ,zhāng chén yuǎn luè xùn gān yīng 。 qiān qiū zhuàng guān jun1 zhī fǒu ?hēi hǎi dōng tóu wàng dà qín 。 shí sān sān fāng bìng dì gǔ wèi yǒu ,liǎng xián xiàng è wǒ suǒ wén 。 hé lái sǎ luò zūn qián yǔ :tiān xià yīng xióng wéi shǐ jun1 。 shí sì běi lín luò shuǐ bài líng yuán ,fèng biǎo qiān dōu dà yì cún 。 zòng shǐ mù nián zhōng zuò zéi ,jiāng dōng nà gèng yǒu huán wēn 。 shí wǔ jiāng nán tiān zǐ jiē cí kè ,hé běi zhū wáng jìn jiāng cái 。 zhà gē lè fǔ lán líng qǔ ,yòu jiàn xiāng dōng yù zhóu huī 。 shí liù jìn yáng wān wān qǐ fēi lóng ,běi miàn qīng xīn shì quǎn róng 。 qīn chū wèi qiáo qín jié lì ,wén huáng duān bú kuì yīng xióng 。 shí qī nán hǎi shāng chuán lái dà shí ,xī jīng ǎo sì jiàn bō sī 。 yuǎn rén jìn yǒu rú guī lè ,zhī shì táng jiā quán shèng shí 。 shí bā wǔ guó fēng guāng cǎn bú zhī ,yá shān bō làng hào wú yá 。 dāng nián guó shì líng chí shèn ,zhēng guài zhū xián chàng rǎng yí 。 shí jiǔ hēi shuǐ jīn shān qǐ bó tú ,zhǎng qū yuǎn zhí shì jiān wú 。 zhì jīn bì yǎn huáng xū kè ,yóu zì jīng hún shuō bá dōu 。 èr shí dōng hǎi rén nú gài shì xióng ,juàn shū bā dào shì rú fēng 。 bì tí tǎng dé qín qú fǎn ,dà hè hé yóu qǐ zhē lóng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王国维 王国维 王国维(1877~1927)历史学家,语言文字学家,文学家。字伯隅,又字静安,号观堂。浙江海宁人。1901年秋赴日留学。不久,以病归,相继在南通师范学堂及江苏师范学堂任教,并编译《农学报》与《教育世界》杂志。1906年随罗振玉入京。次年,经罗举荐任学部总务司行走。这期间,他对哲学、文学有浓挚的兴趣,醉心于叔本华、康德等人的哲学,又潜心词曲,作有《人间词话》传世。…详情

读史二十首(回首西陲势渺茫)原文,读史二十首(回首西陲势渺茫)翻译,读史二十首(回首西陲势渺茫)赏析,读史二十首(回首西陲势渺茫)拼音版,出自王国维的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.xtylj.com/shi/1072.html

诗词类别

王国维的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语